Doorgaan naar hoofdcontent

Charter

versie 8 maart 2018

We willen samen een co-wonen project realiseren in Antwerpen. Dit charter beschrijft de gedeelde basis van dit project: de principes die we noodzakelijk vinden voor het samenwerken en samenleven.

Deze principes zijn wat de startgroep verbindt. Ze geven richting voor de verdere uitwerking van ons project en kunnen dus niet steeds ter discussie gesteld worden.

We leggen dit charter voor aan kandidaat-leden. Het onderschrijven van dit charter is één van de voorwaarden om lid te worden van onze groep.

Specifieke krijtlijnen voor ons project

Locatie: wij zoeken een site op grondgebied Antwerpen, voornamelijk intramuros (binnen de ring) maar mogelijk ook in bepaalde wijken extramuros (stukje Berchem, Borgerhout of Deurne). Zie zoekgebied.


Grootte van de groep: om een minimale diversiteit en voldoende draagkracht voor de gemeenschappelijke delen te waarborgen, zoeken we een site voor ongeveer 10 à 20 units (= wooneenheden).

Principes voor het samenwerken en samenleven


Ecologie/duurzaamheid

Architectuur:
 • We streven naar een ecologisch en betaalbaar project. 
 • We streven naar een passiefbouw met duurzame en zoveel mogelijk gezonde materialen. We houden hierbij rekening met ieders financiële draagkracht.

Samenleven:
 • Vanuit ecologisch perspectief willen we dingen met een grote ecologische impact delen. Dit omvat minimaal een grote gemeenschappelijke buitenruimte die het ontmoeten stimuleert. 

Evenwicht tussen privé en gemeenschap

Architectuur:
 • Elke woning heeft privatief alle basisfuncties en de mogelijkheid tot een privé buitenruimte (vb. eigen balkon).
 • Minimale gedeelde voorzieningen: een tuin en een fietsenstalling. Dit kan nog uitgebreid worden met vb. , een berging, een polyvalente ruimte, een logeerkamer, ... Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de site en de noden van de groep.

Samenleven:
 • We respecteren ieders eigenheid en behoefte aan privacy (ook de eventuele privatieve buitenruimte). 
 • We willen in een ongedwongen sfeer samenleven en geven voorkeur aan dingen die spontaan ontstaan, vanuit goesting van de bewoners.  
 • Om ieders behoefte aan rust te respecteren, moet het houden van huisdieren in de gemeenschappelijke delen goedgekeurd worden door de groep. 

Samen wonen, samen leven

 • We streven ernaar om alle beslissingen in consensus te nemen en zijn pragmatisch in onze communicatie en standpunten. 
 • Iedereen voelt zich eigenaar van het geheel: we dragen samen zorg voor de gemeenschappelijke delen (vb: taakverdeling, gezamenlijke werkdagen). 
 • We ondersteunen elkaar om eerlijk en open te communiceren. We werken en leven samen op basis van vertrouwen en vertrekken vanuit de goede intenties van mensen.
 • We willen geen ‘gated community’ zijn: ons project straalt openheid uit naar de buurt. 
 • We willen plezier beleven en genieten van het samenhuizen. We zijn betrokken op elkaar en dragen zorg voor elkaar.
 • We streven naar diversiteit in leeftijd.

Door dit charter te ondertekenen engageer ik mij om actief een bijdrage te leveren aan het realiseren van de bovenstaande principes.


Ik heb de intentie om effectief bewoner te worden van het woonproject dat op basis van dit charter uitgewerkt wordt.


Datum, plaats, handtekening