Doorgaan naar hoofdcontent

Co-wonen, iets voor mij?

  • Hoeveel mensen zoeken jullie?
We zoeken een site voor ongeveer 10 à 20 units (wooneenheden).
  • Is dat niet heel duur?
We willen in dit project kiezen voor passiefbouw, met duurzame en zoveel mogelijk gezonde materialen. Dat betekent bijna automatisch: nieuwbouw of ver-nieuwbouw. Dus 'goedkoop' zal het niet worden. We zullen wellicht wel kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. En de voornaamste factor die de kosten bepaalt, is het aantal vierkante meters woonruimte. Het is de bedoeling dat iedereen voor zijn eigen unit een plan van eisen opstelt met het aantal kamers en de benodigde vierkante meters. Dromen van een ruime woning van 150m2 kan, maar evengoed is een studio van 50m2 mogelijk. Ook de afwerking van je eigen unit, bepaal je helemaal zelf, dus ook in hoeverre je hier kiest voor duurdere materialen. We schatten dat een appartement van 50m² niet meer dan 150 000 euro zal kosten en een woning van 120m² tot 360 000 euro.
De 'winst' zit enerzijds in een grote tuin, wat als particulier gezin in Antwerpen zo goed als onbetaalbaar is geworden. En anderzijds in een aantal technische installaties die worden gedeeld, wat het goedkoper maakt dan wanneer iedereen zijn eigen installatie heeft.
  • Is dat niet bedoeld voor jonge gezinnen?
Neen, we streven naar diversiteit in leeftijd. En dus ook in gezinsvormen.
  • Kan ik er nog bij als er eenmaal een locatie is gevonden en er een concreet aanbod is?
We zoeken nu een kerngroep om dit project op te straten. Samen stellen we een 'plan van eisen' op. Samen bepalen we het proces dat we willen doorlopen en richten we een vzw op. In de statuten van die vzw zullen we ook ook bepalen wat de voorwaarden zijn om het project later in te stappen of te verlaten. Dus ja, in principe is het mogelijk, maar als je mee de richting van het project wil bepalen, en zeker wil zijn van jouw ideale wooneenheid, dan engageer je je best van bij de start.
  • Ik denk niet dat leven in een commune iets voor mij is?
Er bestaan veel vormen van samenhuizen. In dit project kiezen we voor eerder een beperkte vorm: co-wonen. We willen plezier beleven en genieten van het samenhuizen. We willen vooral een tuin delen: omdat groene ruimte in Antwerpen schaars is en omdat we elkaar daar ook kunnen ontmoeten. We denken dus niet meteen aan elke week samen eten of zomaar elkaars woning binnen lopen. Respect voor ieders eigenheid en behoefte aan privacy vinden we heel belangrijk.
Welke gemeenschappelijke ruimtes we gaan delen, zullen we met de kerngroep bepalen en hangt af van de mogelijkheden van de site.